Få bättre hy snabbt

Tillhör du den karriärslystna eller plikttrogna skaran som lägger ner enormt innerligt tid på ditt arbete? Då möjligen du skall fundera om. förbättra hyn mot finnar De som jobbar mer än 55 timmar i vecka löper 40 procent större risk att drabbas av trassel med hjärtat visar ny forskning.

Att långa arbetsskift ökar risken att få en stroke är redan känt, däremot nu visar forskning att det till exempel finns ett samband mellan långa jobbdagar samt allvarliga hjärtproblem. Personer som kommer igneom 55 timmar i veckan har större risk att få oregelbundna hjärtslag.

– De närvarande resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, saken där vanligaste typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail.

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider såväl stroke
Det är University College London som liigger bakanför studien. Forskarna fann 1 061 fall av förmaksflimmer mirakel studiens gång – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 människor som jobbade mer är 55 timma per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer.

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar alternativt mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att jobba mellan 35 och 40 timmar.

– Det här kan produkt en av förklaringarna till att vi kunnat observera en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar många timmar. Det är känt att förmaksflimmer kan leda till stroke, fast till exempel andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt och strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden plus hastig puls plus är det ofast förekommande formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Flimret leder till försämring av blodcirkulationen i hjärtat såväl är därför en gängse anledning till stroke.

Viktiga nyheter för de i riskzonen
Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning såväl riskbruk av alkohol justerats kunde forskarna beskåda att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så pampig risk att utveckla förmaksflimmer.

Enligt Kivimäki kunde man dessutom beskåda att i 9 av 10 fall av förmaksflimmer led inte de drabbade av någon annan sort av hjärt- jämte kärlsjukdom.

– Det här pekar på att saken där ökade risken förmodligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några förra alternativt fortgående kardiovaskulära åkommor, fast vidare forskning behövs för att förstå hur mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han avser att forskningsresultatet är extra viktigt för personer som redan ligger i riskzonen för hjärt- såväl kärlsjukdomar på bas av andra faktorer som påtänd ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, sockersjuka samt liknande.